Ogłoszenia

 

 OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  

     

05. 02. 2023 r.   

  PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU

 

Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

Z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu.

  

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

 

Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

 

Przypominam, że również w każdą sobotę kierujemy nasze prośby to Tej, którą nazywamy Cudowną Lekarką w chorobach podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  i Mszy Świętej o godz. 7.00 – serdecznie zapraszam na to modlitewne spotkanie! Wszak wezwanie Maryi z Lourdes i z wielu innych miejsc nadzwyczajnej ingerencji Bożej także na naszej polskiej ziemi ciągle jest aktualne. W trudnych, pełnych lęków i obaw, niepewności i realnych zagrożeń współczesnych czasach nieustannie, z wiarą i ufnością zwracajmy się do Maryi, Matki naszej najlepszej i Orędowniczki pewnej u Boga. 

 

 W tym tygodniu patronują nam:

 Poniedziałek, 6 lutego – św. św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu, którzy zginęli za wiarę w Chrystusa.

Piątek, 10 lutego – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu.

Serdecznie dziękuję za sprzątanie Kościoła i ukwiecenie  ołtarzy  rodzinie    Tatar z  Barwałdu  Średniego  227.   Bóg zapłać.

 

Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą możemy nabyć  w salce obok kościoła.

Dziś  na nabożeństwo 40 – godzinne w naszej parafii  od godz. 12.00 do 15.00. Zapraszam:

12.00 –  adoruje:  Barwałd Średni: Brzezina, Chlewna, Przymiarki.  

             Adorację poprowadzi Róża Kobiet  M. B. Różańcowej

13.00 –  adoracja  w ciszy.

14.00 –  adoruje:  Barwałd Dolny: Przymiarki, Wieś. Adorację  poprowadzi

             Róża MB Królowej Polski

15.00 – zakończenie – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

 

W przyszłą niedzielę zapraszam na Nabożeństwo 40 – godzinne :

12.00 –  adoruje:  Barwałd Średni: Moskałówkę, Filkówkę, Krupinówkę.  

             Adorację poprowadzi Róża Kobiet św. s. Faustyny

13.00 –  adoracja  w ciszy.

14.00 –  adoruje:  Barwałd Dolny: Zarąbki Górka i Łęg, Barwałd Średni Brzezina.

              Adorację  poprowadzi  Zespół Charytatywny

15.00 – zakończenie – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.

Dziś po Mszy  z racji I Niedzieli miesiąca w salce przy kościele  zbierane są dalsze  dobrowolne ofiary przez Duszpasterską  Radę Parafialną  na  przeprowadzanie potrzebnych inwestycji w naszej parafii za wszelkie ofiary składam serdeczne  Bóg zapłać.

 Bardzo serdecznie dziękuje za prace na rzecz parafii przy rozbieraniu dekoracji świątecznej: Krystynie Tatka, Zofii Pająk, Stanisławie Janickiej, Wiesławowi Łuczak, Krzysztofowi Filek, Krzysztofowi Korczyk, pracownikom Elplastu Franciszkowi Kulawiak i Jackowi Buckiemu, Lektorom Maciejowi Kapłan, Dominikowi Stawowy i Dawidowi Skoczylas. Bóg zapłać.  

 Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej .  

 Z naszej wspólnoty Z naszej wspólnoty parafialnej  w ostatnim tygodniu  do wieczności Pan Bóg powołał zmarłego Władysława Czubę  z Barwałdu Średniego. Polećmy Jego  dusze  Miłosierdziu Bożemu: Witaj Królowo Matko Miłosierdzia ….

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna  na Ukrainie która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.        

  Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

  

Dziękuję wszystkim którzy swoją ofiarą wspierają naszą parafię.  

Za ofiary przesłane na konto parafialne oraz przekazane osobiście. Bóg zapłać.

Ofiarę na kościół można składać na konto naszej parafii.

BANK PEKAO S.A. 15 1240 4197 1111 0000 4692 1370

             

Ks. Wiesław  Widuch

Proboszcz Parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.

 

Nasza  parafialna strona internetowa; www.barwaldswerazm.cba.pl