Ogłoszenia

 

 OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  

     

25. 09. 2022 r.   

              

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny  obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

 

W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

 

W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

 

W sobotę o godz. 7.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi nasze niewierności i znieważenia. Zapraszam  na  Mszę św. Róże Różańcowe, które będą miały podczas nabożeństwa Zmiankę Żywego Różańca. Rano od godz. 8.15.  Odwiedzę chorych z Najśw. Sakramentem. Proszę zgłosić chorych do czwartku w zakrystii.

 

W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzę gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej. 

 

W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie o godz. 17.30. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszam, aby modlić się na różańcu w domu.

 

Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

 

Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej.

 

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia;

– środa, 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;

– czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia;

– piątek, 30 września – Święty Hieronim (ok. 345-420), prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język łaciński (Wulgata);

– sobota, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.

 

Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą możemy nabyć  w salce obok kościoła.

 

W ubiegłą Niedzielę Duszpasterska Rada Parafialna zebrała w salce przy  kościele 1450 zł. na prace inwestycyjne w naszej Parafii. Składam serdeczny Bóg zapłać za ten dar serca wszystkim ofiarodawcom. Kolejna taka możliwość będzie w przyszłą niedzielę z racji I Niedzieli miesiąca.

 

Serdecznie dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kościół zamiast kwiatów rodzinie   Filek z  Barwałdu  Średniego 207.   Bóg zapłać.

 

Pragnę serdecznie podziękować przysiółkowi Podsnozie z Barwałdu Średniego za pięknie przygotowaną trasę na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w ubiegłą niedzielę.

 

W piątek o godz. 18.30 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci klas III na temat przygotowania do I Komunii św. Natomiast w niedziele  2 października  na Mszy św. o godz. 15.30 poświęcenie Różańców dla tych dzieci.

 

Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską,  umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.  

 

 

 

 

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna  na Ukrainie która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.        

  Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

  

Dziękuję wszystkim którzy swoją ofiarą wspierają naszą parafię.  

Za ofiary przesłane na konto parafialne oraz przekazane osobiście. Bóg zapłać.

Ofiarę na kościół można składać na konto naszej parafii.

BANK PEKAO S.A. 15 1240 4197 1111 0000 4692 1370

             

Ks. Wiesław  Widuch

Proboszcz Parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.

 

Nasza  parafialna strona internetowa; www.barwaldswerazm.cba.pl