Ogłoszenia

 

 OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  

     

04. 06. 2023 r.   

            

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

      Nabożeństwo czerwcowe  dziś o godz. 16.00.

                                                                             

     W naszej Parafii przeżywamy dziś uroczystość odpustową ku czci św. Erazma BM patrona naszego kościoła i  Parafii. Kazania głosi  nasz rodak O Oktawian Stokłosa, który także odprawi uroczystą sumę odpustową o godz. 11.30.

 

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o mądrość Bożą i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!

 

Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

 

W najbliższy czwartek, 8 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył będzie ks. Prałat Tadeusz Porzycki, który obchodzi w tym miesiącu 60 r. święceń kapłańskich.

Uroczystość Bożego Ciała odbędzie się w tym roku 08 czerwca. Już dziś proszę o przygotowanie ołtarzy na tę procesję:

Ołtarz I – koło Elplastu – Barwałd Dolny Przysiółek : Domy wzdłuż szosy od Lewiatana

Ołtarz II – koło Państwa Studnickich – Rodzice dzieci klas III komunijnych Szkoły Podstawowej.

Ołtarz III – koło Państwa Nikiel – Barwałd Średni Przysiółek: Krupinówka

Ołtarz IV – koło krzyża misyjnego – Rodzice klasy VII  Szkoły  w  Barwałdzie Dolnym. 

 

Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 18.00 przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.

 

W tym tygodniu patronują nam:

Poniedziałek, 5 czerwca – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 10 czerwca – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński, człowiek nadzwyczaj szlachetnym, co sprzyjało powoływaniu go do rozsądzania sporów oraz wypełniania delikatnych misji jednania poróżnionych stron (wspomnienie obowiązkowe).

 

Serdecznie dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kościół zamiast kwiatów rodzinie        Moskała z  Barwałdu  Średniego  240.   Bóg zapłać.

 

Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą możemy nabyć  w salce obok kościoła.

        

Dziś po Mszy  z racji I Niedzieli miesiąca w salce przy kościele  zbierane są dalsze  dobrowolne ofiary przez Duszpasterską  Radę Parafialną  na  przeprowadzanie potrzebnych inwestycji w naszej parafii za wszelkie ofiary składam serdeczne  Bóg zapłać.

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzę wiernego trwania przy Chrystusie, doświadczenia mocy Boga w codziennym życiu oraz niegasnącej nadziei.

                           

           

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna  na Ukrainie która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.        

  Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

  

Dziękuję wszystkim którzy swoją ofiarą wspierają naszą parafię.  

Za ofiary przesłane na konto parafialne oraz przekazane osobiście. Bóg zapłać.

Ofiarę na kościół można składać na konto naszej parafii.

BANK PEKAO S.A. 15 1240 4197 1111 0000 4692 1370

             

Ks. Wiesław  Widuch

Proboszcz Parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.

 

Nasza  parafialna strona internetowa; www.barwaldswerazm.cba.pl