Ogłoszenia

 

 OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE  

07. 07. 2024 r.   

         

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

 „Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy” – refren psalmu responsoryjnego pięknie opisuje każde nasze spotkanie z Panem. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby w czasie wolnym od pracy i nauki nie zaniedbywać relacji z Bogiem; pamiętajmy o powiedzeniu, że nie ma wakacji od Pana Boga. Dziś z racji I Niedzieli miesiąca po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu.

 

 Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

W poniedziałek, 8 lipca – św. Jan z Dukli, najpierw pustelnik, a potem franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.

W czwartek, 11 lipca – św. Benedykt z Nursji, opat i patron Europy, autor słynnej „Reguły”, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Kościoła zachodniego.

W piątek, 12 lipca – św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, energicznie występujący w jej obronie wobec cesarza Henryka II.

W sobotę, 13 lipca – św. św. Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne.

 

Serdecznie dziękuję za sprzątanie Kościoła i ukwiecenie  ołtarzy  rodzinie  Faber   z  Barwałdu Dolnego ul. Długa 4   Bóg zapłać.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za pracę na rzecz parafii: Helenie Buckiej,  Adamowi Brózda, Krzysztofowi Filek, Krzysztofowi Korczyk,   Bóg zapłać.

 

Dziś po Mszy  z racji I Niedzieli miesiąca w salce przy kościele  zbierane są dalsze  dobrowolne ofiary przez Duszpasterską  Radę Parafialną  na  przeprowadzanie potrzebnych inwestycji w naszej parafii za wszelkie ofiary składam serdeczne  Bóg zapłać.

 

Niech czas wakacyjnego wypoczynku będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy w tym czasie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiam wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Swoją życzliwość kieruję również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny.

           

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna  na Ukrainie która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.        

  Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

  

Dziękuję wszystkim którzy swoją ofiarą wspierają naszą parafię.  

Za ofiary przesłane na konto parafialne oraz przekazane osobiście. Bóg zapłać.

Ofiarę na kościół można składać na konto naszej parafii.

BANK PEKAO S.A. 15 1240 4197 1111 0000 4692 1370

             

Ks. Wiesław  Widuch

Proboszcz Parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.

 

Nasza  parafialna strona internetowa; www.barwaldswerazm.cba.pl