Patron

Patron Parafii św. Erazm z Formii BM:

Św. Erazm znany też jako Elmo, w prawosławiu Swiaszczennomuczenik Jerazm (ur. ok. 240 r. – zm. 10 czerwca w Formii w obecnych Włoszech) – świętykatolicki i prawosławny, biskup męczennik, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Na jego temat wiadomo niewiele, w znacznej mierze są to legendy (dodatkowo nie ma pewności czy nie zostało w nich pomieszanych kilka różnych osób o tym imieniu – a przede wszystkim syryjski biskup Antiochii). Prawdopodobnie św. Erazm pochodził zAntiochii. Został biskupem rodzinnego miasta. W czasie prześladowań ukrywał się w jaskini w górach Libanu. Został jednak schwytany za panowania cesarza Dioklecjana. Poddano go torturom. Według legendy został uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła. Udał się statkiem do Kampanii i w miejscowości Formia zmarł na skutek odniesionych ran.

Jedna z legend mówi, że pewnego razu, gdy św. Elmo głosił kazanie, obok niego uderzył piorun. Świety jednak kontunuował kazanie nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwo. Jego odwaga zachwyciła słuchaczy. Żeglarze podczas burz zaczęli zanosić modlitwy do Boga właśnie za wstawiennictwem świętego, obierając go sobie za patrona.

Wzywano go jako obrońcę przed zarazą, w czasie kolek i boleści brzucha (co miało związek z torturami jakie mu zadano, a polegającymi na wyrywaniu wnętrzności) oraz podczas porodu. Jest patronem marynarzy (wyładowania elektryczne obserwowane na masztach statków odczytywano jako znak jego opieki i nazywano ogniami św. Elma), żeglarzy, tokarzy, Gaety, Formii.
(na podstawie Wikipedii)

Modlitwa do św. Erazma B.M.

Święty Erazmie,
módl się za nami,
Pasterzu prawy i pobożny,
Więziony i okrutnie torturowany,
Cierpiący dla imienia Chrystusa,
Mężnie znoszący boleści,
Doświadczony cierpieniem,
Uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła,
Wierny aż do końca,
Patronie w bólach brzucha,
Patronie w chorobach żołądka i jelit,
Opiekunie podróżujących po morzu,
Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Rozumiejący nasze cierpienia i bóle,
Ucieczko nasza w boleściach,
Wspierający nas w niedolach,
Pośredniku możny u Boga,
Święty całego świata,
Chwalebny i łaskami wsławiony.
Wstawiaj się za nami św. Erazmie.
Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. ERAZMA

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Erazmie, módl się za nami,

Święty Erazmie, Sławny biskupie Antiochii,

Pasterzu prawy i pobożny,

Gorliwy kaznodziejo,

Gorliwy wyznawco,

Więziony i okrutnie torturowany,

Cierpiący dla imienia Chrystusa,

Mężnie znoszący boleści,

Doświadczony cierpieniem,

Uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła,

Wierny aż do końca,

Patronie w bólach brzucha,

Patronie w chorobach żołądka i jelit,

Opiekunie podróżujących po morzu,

Wspomożycielu w każdej potrzebie,

Rozumiejący nasze cierpienia i bóle,

Ucieczko nasza w boleściach,

Wspierający nas w niedolach,

Pośredniku możny u Boga,

Święty całego świata,

Chwalebny i łaskami wsławiony.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. Erazmie.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przykładem i modlitwą Twoich świętych otwierasz nam, słabym ludziom, drogę ku Tobie, spraw, prosimy, byśmy za wstawiennictwem i przykładem świętego Erazma pewnie podążali do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Pieśń do św. Erazma

1. Erazmie święty, wielki nasz Patronie
Orędowniku w życiu i przy zgonie
Od wielu wieków z nami pozostałeś
W małym kościółku wśród nas zamieszkałeś

2. Twojej opieki wierny lud Twój prosi
I szczere modły do Ciebie zanosi
A Ty je przyjmij, zanieś przed Tron Boga
Niech nas ominie każda w życiu trwoga

3. Z włoskiego kraju świętość Twa i chwała
Po całej ziemi blaskiem się rozlała
I lud barwałdzki patronem Cię nazwał
Byś nam pomagał i łaski rozdawał

Pieśń do Matki Bożej Barwałdzkiej

1. Matko Barwałdzka, piękna nasza Pani
O twarzy czarnej jak barwałdzka ziemia
Popatrz na lud Twój, przed Tobą zebrany
Który przyzywa Twojego imienia

2. Na Kalwaryi tron sobie obrałaś
A w tym obrazie z nami pozostałaś
Dzięki Ci za to składa lud oddany
Proś za nas Syna, pokornie błagamy

3. Podajesz gruszkę Synowi swojemu
Nam dajesz łaski ludowi wiernemu
Który od wieków Ciebie Matko sławi
Proś za nas Syna niech nam błogosławi