Róża Kobiet pw. św. Faustyny

sw.faustyna

Róża Kobiet pw. św. Faustyny:

Monika Moskała – Zelatorka

 Zofia Adamczyk  

Dorota  Batko

Czesława Mlak

Jadwiga Kleszcz  – Zast. Zelatorki

Jolanta Kleszcz

Władysława Kleszcz

Jadwiga Malczyk

Zofia Porzycka

Teresa Warchał

Zofia Filek

Stefania Tatka

Fryderyka Filek

Jadwiga Pawlik

Helena Pomietło

Małgorzata  Korczyk

Jadwiga Stanclik

Helena Porzycka

Monika Warchał

Renata Kulawiak